Česká republikaSlovensko

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Netnakup s.r.o., Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika, IČ: 04199219, DIČ: CZ04199219 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“). Velkoobchodní dodávky jsou realizovány za jiných podmínek.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků („kupujících“).

Obecné informace


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží


Informace o přijímaných způsobech platby a ceny doručení jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Základní dodací lhůta na vaši adresu je zpravidla od 1 do 3 pracovních dnů od příjmu vaší objednávky, pokud je zboží skladem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. U zboží, které skladem není, je vždy napsána jeho dostupnost v počtu dní v jeho detailu. Při objednávce zboží, které není skladem, je pak dodací lhůta rovna tomuto počtu dní + 1 až 3 pracovní dny k dodání na vaši adresu. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován emailem nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celá objednávka je pozastavena do naskladnění všech částí objednávky. Zákazník může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu spolu se zásilkou. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží a to se vrátí zpět prodávajícímu, je povinen prodávajícímu zaplatit skutečně vynaložené náklady na jeho odeslání.

Prodej zboží s omezením


Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Toto zboží je vždy označeno v jeho popisu. Svou objednávkou prohlašujete, že jste ke dni odeslání objednávky osobou starší 18 let a plně způsobilou k právním úkonům.

Prodej zboží s trvanlivostí


Zboží, které je spotřební a má udanou trvanlivost bude dodáno s min. 6 měsíční trvanlivostí, není-li u výrobku uvedeno jinak.

Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.